הטבה למפונים מבתיהם במהלך "חרבות ברזל"

האם יש לך כרטיס רב-קו אישי?

ברב-קו אישי יופיע בגב הכרטיס שם מלא ותמונה של בעל הרב-קו:

123456789 ישראל ישראלי
כן   לא