הטבה למפונים מבתיהם במהלך "חרבות ברזל"

על הישוב שנבחר להופיע ככתובת בספח תעודת הזהות

צילום תעודת הזהות וספח עליו מופיע כתובת המגורים בישוב המזכה שנבחר. זכאים מעל גיל 18 חייבים בהגשת תעודת זהות. זכאים מתחת לגיל 18 יגישו את תעודת הזהות של ההורה בליווי ספח עליו מופיעים פרטי הזכאי.

תמונה של גב הרב-קו עליה מופיע תמונת הזכאי ושמו.