הטבה למפונים מבתיהם במהלך "חרבות ברזל"

על הישוב שנבחר להופיע ככתובת בספח תעודת הזהות

תעודת הזהות של אחד ההורים הזכאים עבור מי שגילו מתחת לגיל 18. אין צורך למלא שדה זה עבור בקשה למי שגילו מעל 18.

צילום תעודת הזהות וספח עליו מופיע כתובת המגורים בישוב המזכה שנבחר. זכאים מעל גיל 18 חייבים בהגשת תעודת זהות. זכאים מתחת לגיל 18 יגישו את תעודת הזהות של ההורה בליווי ספח עליו מופיעים פרטי הזכאי.

תמונה של גב הרב-קו עליה מופיע תמונת הזכאי ושמו.